• Shells gamle tanker i fjellet er utdatert og sju nye planlegges på sjøsiden av hovedveien. Der står det allerede noen tanker som skal rives. De nye blir én meter høyere enn dagens, mer ruvende, men ryddigere, mener Shell. Shell/Sola kommune

Nytt Shell-anlegg bekymrer naboene

Torsdagens folkemøte om det nye tankanlegget Shell ønske å bygge i Tananger, fikk i alle fall ett konkret resultatet: Shell skal foreta grundigere spredningsanalyser av røyken fra en eventuell brann.