• Selv om det er forbudt, er vannscooterkjøring observert på Limavannet flere ganger denne sommeren. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Andrey Armyagov

Varsler om ulovlig vannscooterkjøring

Kommunen ønsker å sette opp skilt for å stoppe vannscooterkjøring i Gjesdal.