Tajik bekymret over økt fattigdom

Ap går inn for billigere barnehager og SFO framfor å øke barnetrygden for å bekjempe barnefattigdommen. Dessuten trengs flere tiltak for å få folk ut i arbeid.

Publisert: Publisert:
Hadia Tajik, nestleder i Ap, er ikke overrasket over at flere i Stavanger, Sola og Sandnes nå trenger sosialhjelp.
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Dette har vi vært bekymret for en stund. Hvor blir det av dem som forsvinner ut av ledighetsstatistikken? Selv om ledigheten går ned, går ikke sysselsettingen opp. En del trenger sosialhjelp, andre går over i andre ordninger eller ytelser og enkelte mister gnisten etter to års ledighet. En del godt voksne mennesker har mistet jobben og gjenfinnes ikke på noen av statistikkene, sier Hadia Tajik, nestleder i Ap.

I Aftenbladet tirsdag kommer det fram at nesten 1000 foreldre i Stavanger, Sola og Sandnes trenger sosialhjelp for å få endene til å møtes. Tallene har økt betydelig det siste året. En forsker tror også at arbeidsledigheten vil føre til en økning i barnefattigdommen i Rogaland.

Les også

Nav er uroa for dei fattige borna

Les også

Trur arbeidsløysa vil gi høgare barnefattigdom i Rogaland

– Det finnes ingen enkle eller raske løsninger på disse problemene. Samtidig har vi tapt mye tid. Ap har foreslått 3 milliarder kroner mer til kommunene. Dette kunne vært gjort for to-tre år siden. Det ville gjort kommunene bedre i stand til å yte sosialhjelp og gjøre dem bedre rustet til å håndtere behov for billigere barnehager og SFO. En del ledige har ikke lenger råd til barnehager eller SFO. I tillegg burde det vært mer penger til tiltaksplasser, studieplasser og kompetanseoverføringsprogrammer, sier hun.

Arbeid er veien ut av fattigdommen

Tajik understreker at å være mottaker av sosialhjelp er en alvorlig situasjon for den enkelte, familien deres og kommunene som i utgangspunktet har trange budsjetter.

– Kommer Ap til å gå inn for økning av sosialhjelpsatsene?

– Det går alltids an å diskutere, men sosialhjelp er ment å være en korttidsytelse. Min bekymring nå er at flere vil trenge slike ytelser over lengre tid. Men mor og far trenger tilbud om arbeid, barnehage- og SFO-plass. Det er den måten vi må jobbe på, nemlig ta tak i kommuneøkonomien og skape nye arbeidsplasser.

– Barnetrygden er ikke økt siden 1996 og er nå på 970 kroner i måneden. Vil Ap øke denne satsen?

– Det er et spørsmål som må vurderes fra statsbudsjett til statsbudsjett. Vi er for en universell utforming av barnetrygden. For å bekjempe barnefattigdom hjelper én ting mer enn noe annet, nemlig at begge foreldrene er i jobb. Unger rammes av foreldrenes mangel på inntekt.

– Barnefattigdommen rammer særlig innvandrerfamilier og enslige forsørgere. Hva vil Ap gjøre med dette?

– I innvandrerfamilier er ofte en del av forklaringen på fattigdommen at det bare er en av foreldrene som er i arbeid. Som oftest er da mor utenfor. Det ville bidratt vesentlig til integrering og økonomien dersom mor kom seg ut i jobb. Her er målrettede tiltak rettet mot kvinner viktigst. Når det gjelder enslige forsørgere må vi utvikle tiltak overfor ungene som rabatterte ordninger i barnehager og SFO, sier Tajik.

Slik SV vil bekjempe fattigdommen

Solfrid Lerbrekk, stortingskandidat for Rogaland SV, skriver i en epost at partiet er svært opptatt av å bekjempe fattigdommen. SV krever også at barnetrygden økes.

Partiet stiller med ti forslag som skal bekjempe fattigdommen. I tillegg til å øke barnetrygden vil partiet lovfeste retten til full stilling, innføre ungdomsgaranti, bedre bostøtten til vanskeligstilte, stoppe gjeldseksplosjonen, sørge for en anstendig inntekt til uføre og gjøre det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser enn i eiendom.

Publisert: