Landbruksdirektøren blir rådmann

Dagens landbruksdirektør, Jon Ola Syrstad, blir ny rådmann i Strand.