• Lars Idar Waage

140 års butikk-historie til salgs

Idland, én av byens mest tradisjonsrike butikker, er til salgs. Prisen er 1 million kroner.