Unge med psykiske problemer får strakshjelp

Ungdomspsykiatrisk avdeling ved SiR er praktisk talt uten ventetid for hjelpetrengende.