Ingen boikott av den engelske skriveprøven på Kannik