Satser på å hjelpe kvinner

Helsemyndighetene er bekymret over at unge rusavhengige må bruke lavterskeltilbud rettet mot tunge rusavhengige. Funkishuset melder at antall unge lavterskelbrukere er større i Sandnes enn landsgjennomsnittet.