Glade folk i Langgata

Elevene ved Skeiene ungdomsskole er kjent for sine spenstige prosjekter. Denne uken handler det om å gjøre noen glade.