Holdeplassen kan forsvinne

Gratis parkering til togreisende og fortsatt stoppested på gamle Sandnes stasjon er noe av det byplansjefen vil ha med i jernbaneplanen.