• Kronprins Haakon hilser på Ole Fredrik Ropeid (til høyre) og Haakon Hafsahl Svane (i midten) i klasserommet hvor gruppearbeidet skal foregå. Jarle Aasland

Kronprinsen lærte Time-elever om verdighet

I forbindelse med Dignity Day fikk Time videregående skole storfint besøk av H.K.H. Kronprins Haakon.