Finnøy-hus, berre for dei rike?

Det er slutt på dei tider då alle unge folk kunne starta med einebustad i Finnøy.