Politimann i voldssak tidligere dømt for vold

En politimann som hevder at han ble slått ned av tre menn iOlavs-kleivå lørdag kveld, ble i fjor dømt for falsk forklaring ogunødig voldsbruk. Advokat Arvid Sjødin krever at saken flyttes tilet annet politikammer.