Refser revisorer

Terje Vareberg mener at erfaringene fra Finance Credit må føre til en holdningsendring hos revisorselskapene.