Tollpakkhuset til godkjenning

Planene for ny aktivitet i Tollpakkhuset ligger nå til godkjenning hos Riksantikvaren. Stateide Entra Eiendom, som eier bygget, har nå selv hånd om prosjektdelen.