Nært forhold til LO og misjonen

OSLO: Den utflyttede jærbuen Else Berit Eikeland har gjennom en årrekke hatt et nært forhold til både misjonen og arbeiderbevegelsen, som begge er sentrale aktører i norsk bistand. Misjonen var et viktig innslag i bygden på Varhaug hvor hun vokste opp, og i Landsorganisasjonen (LO) har Eikeland vært ansatt som nestleder i internasjonal avdeling. — Dette får imidlertid ingen konsekvenser for vurderingene jeg gjør av organisasjonene som søker støtte til bistandsprogrammer. Jeg er ikke aktivt kristen og heller ikke aktiv medlem i noen del av arbeiderbevegelsen. Et passivt medlemskap i LO-tilknyttede Norsk Tjenestemannslag har jeg imidlertid beholdt, sier Eikeland.