Varmen har gitt algevekst i drikkevatnet

IVAR har vurdert vatningsforbod, men sterkt etterlengta regn har satt dette på vent. Varmen har gitt algevekst i ei av vasskjeldene.