• Skolen kommer i Vardheia i Time, like over kommunegrensen til Klepp.

Her får Klepp ny ungdomsskole og idrettshall i Time

Folket sa nei til Jæren kommune, men Klepp og Time sier ja til stadig mer samarbeid.