• Det har vært snakk om tunell gjenom Årstradfjellet i 50 år for å lede trafikken utenom sentrum.

Nye tall gjør tunell gjennom Årstadfjellet mindre aktuell

I fjor ba fylkeskommunen Eigersund avklare om kommunen vil bidra med bompenger til nye veier. Vi vil først vite hva vi skal si ja eller nei til, svarer kommunen.