• Karl Gjedrem (midten) fra Ap mener kommunens ledelse burde ha avsluttet mobbesakene forlengst. Her under en tidligere debatt om saken. Til høyre nåværende varaordfører Marthon Skårland (H). Til venstre kontrollutvalgets leder Magne Vaule (Ap). Pål Christensen

Åtte års mobbe-oppgjør går mot slutten

Flertallet av de folkevalgte i Bjerkreim heller mot å ikke gi erstatning i de fire mobbesakene som har vært en verkebyll i bygda i over åtte år.