Økokrim-tiltalt menneskerettighetsleder varsler erstatningssøksmål

Økokrim har tatt ut tiltale mot Loai Deeb for dokumentfalsk, menneskesmugling og økonomisk kriminalitet, men henlagt hvitvaskingssaken mot menneskerettighetsorganisasjonen han ledet i Stavanger. Nå varsler Sola-mannen et betydelig søksmål mot myndighetene.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen (i midten) i Økokrim har tatt ut tiltale mot mot GNRD-president Loai Deeb. Sola-mannens forsvarer Kjell M. Brygfjeld (nærmest) er meget kritisk til arbeidet Kampen og politioverbetjent Rolf Bjerke i Økokrim har ledet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Økokrim avviser at de har henlagt hvitvaskingpunktet i tiltalen mot Loai Deeb, slik Sola-mannen og hans forsvarer har hevdet.

– Det er ikke riktig at det er henlagt noen forhold mot Loai Deeb, han er tiltalt for grov hvitvasking. Fordi vi ikke lenger kan vente på svar fra utlandet, er imidlertid fokus flyttet til straffbare handlinger begått i Norge. Han er tiltalt for å undergrave organisasjonen ved å begå underslag på over 10 millioner kroner. Påtalemyndigheten mener videre den tiltalte har gjort organisasjonen til et instrument for hvitvasking og menneskesmugling, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til Aftenbladet.

Ifølge Økokrim underslo presidenten i Global Network for Rights and Development (GNRD) i løpet av et drøyt år ti millioner kroner fra sin egen menneskerettighetsorganisasjon. Pengene skal Deeb ha brukt til forskjellige pengespill på internett.

Økokrim mener også de kan bevise at Sola-mannen sørget for at det ble laget en falsk avtale mellom GNRD og et selskap i Sør-Afrika for å skjule underslaget. I regnskapene så det ut som millionene som ble brukt til gambling ble brukt til å sikre drikkevann til flere afrikanske flyktningeleirer, ifølge påtalemyndighetene.

«Hvitvaskingen anses som særlig grov fordi det er lagt vekt på verdien av utbyttet», heter det i tiltalen.

Dokumentfalsk

Loai Deeb er også tiltalt for flere tilfeller av dokumentforfalskning knyttet til finansieringen av og virksomheten til menneskerettighetsorganisasjonen som hadde hovedkontor i Stavanger.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GNRD gikk konkurs sommeren 2016 - et drøyt år etter at politiet raidet hovedkvarteret i Hillevåg og hjemmet til president Loai Deeb i Sola.

Etter Økokrim-aksjonen stoppet millionstrømmen fra sponsorer i De forente arabiske emirater brått. I løpet av to år fra 2013 hadde det kommet inn så mye penger til GNRDs konti i SR-Bank at menneskerettighetsorganisasjonen vokste fra å ha null ansatte til å sysselsette drøyt 140 medarbeidere fordelt på åtte kontorer rundt om i verden.

Ifølge tiltalen har Deeb sørget for å forfalske en sponsorkontrakt for å forklare deler av pengeflommen fra Midtøsten. Han er også tiltalt for å ha brukte den falske vannavtalen med sørafrikanske selskapet i et regnskap som ble sendt til FN i forbindelse med at GNRD søkte om konsultativ status der. Denne søknaden ble etterhvert innvilget.

Loai Deeb og hans advokat Kjell Brygfjeld varsler krav om økonomisk erstatning fra norske myndigheter.

Skattesak

Økokrim mener også at det ble forfalsket en regnskapsrapport for organisasjonens kontor i Jordan i forbindelse med FN-søknaden.

I tillegg skal GNRD-presidenten ha benyttet flere forfalskede dokumenter overfor skatteetaten. Blant annet skal det ha blitt opprettet et fiktivt reiseselskap som har levert reiseutgifter som er benyttet til å forsøke å få ned Deebs egen skatt med mer enn ti millioner kroner.

I tillegg er han tiltalt for å ha lurt gull og smykker verdt rundt 800 000 kroner til Norge uten at det er betalt avgifter for dette.

Økokrim mener også at Deeb har sørget for å smugle en iransk mann inn i Norge eller andre Schengen-land ved å opprette en fiktiv stilling til ham i GNRD.

Øvre strafferamme for forholdene i tiltalen er 12 års fengsel.

– Tiltalen er uforenelig med et bilde av en leder som har hatt organisasjonens formål og drift i fokus, mener førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Deeb har hele tiden nektet straffskyld for alle anklager.

Knallhard politikritikk

Økokrim bekrefter at påtalemyndigheten samtidig har henlagt hvitvaskingssaken mot selve menneskerettighetsorganisasjonen i Stavanger. Førstestatsadvokat Håvard Kampen sier at årsaken er at GNRD er slått konkurs.

Loais Deebs forsvarer, advokat Kjell M. Brygfjeld, la fredag morgen ut en pressemelding der han på vegne av klienten tok et hardt oppgjør med Økokrim.

«Denne henleggelsen føyer seg dermed inn i rekken av saker der Økokrim har påført mistenkte/siktede ubotelig skade. De praktiske konsekvenser i denne sak er at GNRD med ca. 40 ansatte gikk konkurs. Organisasjonen var en vel ansett organisasjon internasjonalt med stor aktivitet over store deler av verden. For Deeb personlig og hans familie har årene med etterforskning vært sosialt og økonomisk ødeleggende, først og fremst økonomisk med trusler om konkurs. Dette er forhold som nå vil bli gjenstand for erstatningsoppgjør», skriver Deebs advokat.

Deebs advokat karakteriserer tiltalen mot Deeb slik:

«Deeb er imidlertid tiltalt for underslag av midler fra GNRD samt noen helt ubetydelige forhold. Ingen av tiltalepunktene har noe tilknytning til siktelsen om hvitvasking.»

Vil endre Økokrim

Brygfjeld mener etterforskningen og resultatet av den også setter søkelyset på organiseringen av Økokrim.

«Ordningen med at ledelse av etterforskningen og påtalemyndigheten er i de samme hender har åpenbart medført at saken ikke har kommet til en avslutning tidligere. I den aktuelle sak er det for praktiske formål ikke kommet til informasjon som har styrket grunnlaget for siktelsen i løpet av de årene som etterforskningen har pågått. Så lenge etterforskning innrettes mot å påvise skyld og ikke mot å klarlegge sakens faktiske og rettslige sider på en et åpent og bredt grunnlag, vil en sak ikke kunne stanses i tide, men trekke ut og påføre de involverte skade og tap slik som i denne sak», skriver Brygfjeld.

Økokrim avviser kritikken fra forsvareren.

– Påtalemyndigheten synes ikke det er ubetydelige forhold at sentrale dokumenter den tidligere lederen lot utarbeide for organisasjonen har vist seg å være rene forfalskninger, og vi kan ikke se at etterforskingen eller påtalearbeidet på noen måte har vært uforholdsmessig, sier førstestatsadvokat Kampen.

Han forteller at det er treghet i det internasjonale samarbeidet som har forsinket etterforskningen.

_ Dette tar dessverre alltid tid. Det kan ta over ett år å få svar på en rettsanmodning til utlandet. Når Økokrim nå avslutter etterforskningen før alle våre henvendelser til andre lands myndigheter er besvart, er det nettopp for å begrense tidsbruken og gi saken en ende, sier Kampen.

Varsler tiltak

Loai Deeb selv la torsdag kveld ut en pressemelding om henleggelsen på sin offisielle Facebook-side. Der skriver han at henleggelsen viser at “Økokrim foretok en åpenbart feil og forhastet konklusjon da de i mai 2015 siktet GNRD for slik omfattende hvitvasking”.

I pressemeldingen heter det videre at “den 3 årige siktelsen som hang over GNRD og nå henleggelsen vil kunne utlede et betydelig erstatningskrav mot Staten ved Økokrim”.

I en Facebook-melding på arabisk lagt ut to timer tidligere går GNRD-presidenten enda lenger. Der skriver Deeb at han så snart han er tilbake i Norge vil komme med en erklæring om hvilke handlinger som nå skal iverksettes overfor norske myndigheter og alle som har bidratt til å forme et dårlig bilde av GNRD.

Les også

Stavanger-organisasjon etterforsket i seks land

Les også

Syria-forhandler etterforskes etter politiaksjon i Stavanger

Les også

Gigantskattekrav mot menneskerettighetsleder

Publisert: