• Tidligere journalist og programleder Geir Arne Selvær jobber i dag som jobbspesialist i Nav, hvor oppgaven er å få langtidsledige ut i arbeid. Jarle Aasland

Nå jakter Geir Arne Selvær nye suksesshistorier − i Nav

Geir Arne Selvær og resten av jobbspesialist-teamet i Nav, har fått ut 55 prosent av alle arbeidssøkerne som har vært innom teamet det siste året. − Vi gir oss ikke før de er ute i arbeid, sier han.