Ansatte tviler sterkt på at sykehuset greier neste års sparekrav

Helse Stavanger får mindre penger fra staten, ifølge økonomidirektøren. De ansatte tviler sterkt på at helseforetaket når kravet om 80 millioner kroner i pluss neste år.

Styreleder Stener Kvinnsland og administrerende direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne. (Arkivfoto)
 • Ina Gundersen
  Ina Gundersen
  Journalist
Publisert: Publisert:
Hovedtillitsvalgte ved Helse Stavanger har over lengre tid vært kritiske til sparekravene ved helseforetaket. Fra venstre: Aud Riise, Mette Øfstegaard, Alexander Seldal og Lars Kåre Kleppe. Sistnevnte er ikke lenger hovedtillitsvalgt, men sitter som en av fire ansattrepresentanter i styret i Helse Stavanger. Riise og Øfstegaard er styremedlemmer i tillegg til tillitsvalgtvervene. (Arkivfoto).
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Til neste år skal Helse Stavanger oppnå 80 millioner kroner i overskudd av et budsjett på 6,9 milliarder kroner. Dette ble vedtatt i styremøtet mandag, mot de ansattes fire stemmer.

– Det vil være et krevende, men oppnåelig budsjett, sier økonomidirektør Bjørn Munthe.

Han la ikke skjul på at de økonomiske utfordringene står i kø for helseforetaket. Etter at nytt sykehus på Ullandhaug ble vedtatt, har Helse Stavanger ikke greid å nå sine egne resulatmål i det hele tatt.

I år ligger resultatet an til å ende i null, etter at det lenge har sett ut til å ende i minus. Da dette budsjettet ble vedtatt for et år siden, lød det på 90 millioner kroner i pluss.

– Mindre penger fra staten

Mye av årsaken til de store avvikene skyldes forhold helseforetaket ikke kan lastes for, ifølge økonomidirektør Bjørn Munthe:

– Selv om det i kroner er en økning i overføringene til sykehusene i statsbudsjettet, tar det ikke nok høyde for prisveksten, heller ikke økte kostnader til medikamenter.

– I tillegg fører regjeringens ABE-reform (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen red.anm.) til at Helse Stavanger akumulert får et utslag på 165 millioner kroner i 2018. Isolert sett skulle vi derfor hatt 165 millioner kroner mer å rutte med, sier han.

De fire ansattrepresentantene stemte for å be Helse Vest om å øke basisrammen til Helse Stavanger. Begrunnelsen for dette er at Helse Vest RHF har vedtatt et overskudd på 150 millioner kroner for 2018,og har de siste årene også hatt resultater som har ligget betydelig over budsjett.

Vil ha mer penger fra Helse Vest

I stedet for å holde disse pengene tilbake i RHF-et, ville de ansatte fordele disse pengene på de fire helseforetakene på Vestlandet. Stavangers «andel» på 30 prosent ville i så fall utgjort 45 millioner kroner, ifølge ansattstyremedlem Lars Kåre Kleppe.

Ansatte og tillitsvalgte på sykehuset er svært kritiske til de resultatkravene som stilles. I et brev til styret (drøftingsprotokoll) skriver hovedtillitsvalgte/hovedverneombud blant annet:

«Ikke et eneste år har foretaket nådd resultatkravene i langtidsbudsjettet utarbeidet i forbindelse med sykehusutbyggingen. De fleste årene har resultatet ligget langt under kravet. Vi ser dessverre ingen grunn til å tro at foretaket plutselig skal klare et resultatkrav på 80 mill. i 2018. Ettersom der ikke er noen andre poster som kan reduseres i noen grad som monner uten potensielle negative driftskonsekvenser mener vi resultatkravet representerer det eneste handlingsrommet vi har, og at dette følgelig må nedjusteres.»

– Budsjettet er laget ut fra rammebetingelser som ingen her rår med. Vi ansatte ser hvor krevende dette er. Historikken viser at vi ikke har klart det. Skal vi vedta et budsjett med en viss risiko for at vi ikke klarer det? Har vi i så fall trukket vinnerloddet hvis vi klarer budsjettet, sa styremedlem og ansattreprsentant Aud Riise.

Styremedlem Ole Hetland mente derimot at det må ligge en økonomisk buffer dersom det skal være håp om å få bygd nytt sykehus:

– Legger en inn noe penger stykkevis og delt, så er den bufferen vekk.

Styreleder Stener Kvinnsland mente det var legitimt å diskutere pengefordelingen, men styret i Helse Vest har allerede vedtatt budsjettet.

– Dette forslaget (fra de ansatte red.anm.) går langt ut over vår råderett,selv om jeg langt på vei kan slutte meg til den generelle betraktningen, sa han.

Les også

 1. Lover sparing og tøffe tak til neste år

 2. Sykehuset går med underskudd til tross for tøffe innsparingskrav i alle avdelinger

 3. – Hvor mange skal bli syke og få dårligere helse fordi vi skal spare til nytt sykehus?

Publisert:
 1. Helse Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Brann i bil på verksted ga full utrykning til Sandnes sentrum

 2. Store endringer i korona­regimet: Dette er de nye reglene

 3. Når kommer vinteren, egentlig?

 4. Leger ved sykehuset slår alarm: 21 personer alvorlig skadd på elsparkesykkel de siste to årene

 5. Turen på elsparkesykkel endte på legevakten for Malin (22)

 6. De åpnet nytt hotell, så kom koronaen. Nå dobler de igjen