Rektor tror skolebrannen er påsatt

Rektor ved Kannik ungdomsskole regner det som mest sannsynlig at brannen var påsatt.