• Mona Rege og Elin Zenker Aune selger produkter for fattige kvinner i Uganda. Mari Løvås

Gir jobber i Afrika

På Stand 32 på Gladmat kan du møte ildsjelene bak 4Africa. I fjor holdt inntektene fra Gladmat 40 damer fra Uganda i arbeid i to måneder.