• At alle 1. klassinger skal lære å lese er et viktig mål for Lesesenterets nye forskningsprosjekt "På sporet". Disse lesende førsteklassingene Linndju Chaidam Langholm (f.v.), Traym Landa Faye og Alexander Røed Tjøsvoll går på Godeset skole. Bildet ble tatt i forbindelse med en reportasje i mars som handlet om hva skolen gjør siden den skårer høyt på foreldreundersøkelsen. I følge denne er Godset blant skolene som har lykkes best med tilpasset undervisning.(Arkivfoto: Anders Minge) Anders Minge

Stavanger vil være med på nytt 1. klasse-prosjekt

Samme dag som John Peter Hernes (H) leste om "På sporet" i Aftenbladet, hev han seg på telefonen til Lesesenteret for å si at Stavanger vil være med på det nye forskningsprosjektet. Aps Arnt-Heikki Steinbakk er like begeistret.