• Egil Nøland kjøpte 12. januar 2008 en 36 fots Forbina til to millioner kroner fra Norsk Båtsenter AS. Foto: Anders Minge

Kø i retten etter Lunde-konkurs

Bostyret involvert i 32 rettstvister etter gigantkonkursen.