• Fra «jomfruturen» til den nye gassferja som skal gå mellom Mortavika og Arsvågen. Jonas Haarr Friestad

Superferja er i gang

Verdas største gassdrivne bilferje, MF «Boknafjord», er nå offisielt sett i trafikk mellom Mortavika og Arsvågen. Den såkalla jomfruturen hadde avgang klokka 12.00.