• Her feier Sandy inn over en av hovedinnfartsveiene til Atlantic City i New Jersey. Tom Mihalek, Reuters/Scanpix

Norsk skoleklasse orkanfast i New Jersey

Sunnfjord Folkehøgskoles reiseklasse dro til USA for å oppleve den store verden. – På kjøpet fikk vi den store stormen, sier Gro Helland (20) fra Klepp.