• Ivar Strand, riksantikvar Jørn Holme og Astrid Lauvås på husmannsplassen på Lauvås. Helene Andreassen

Riksantikvaren begeistret over tre unge på Lauvås

Jørn Holme roser viljen til å ta vare på den nære historien i et sjøhus og en husmannsplass på Lauvås i Sandnes.