• Christian Fosli

Ingerid Marie (15) med toppkarakter i russematte

Ingerid Marie Fosli er ikke som tiendeklassinger flest. Nylig fullførte hun vanskeligste mattenivå for videregående skole — med toppkarakterer.