• Sykepleier Ann-Cathrine D. Borge og miljøterapeut Maiken Vorland reiser dit brukerne selv føler seg trygge. Det er ikke alle som har like lett for å møte til timeavtaler.

Livet med stemmene

Amfetamin, paranoid schizofreni og hjerneskade. Dette er noen av utfordringene til en av brukerne av Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS). Aftenbladet fikk være med et team ut for å møte en av de som har falt utenfor i hjelpeapparatet.