• Skjærtorsdag holdt sokneprest Sigurd Flydal en andakt i Ålsheia, men den ved Kvinen turiststasjon Langfredag er avlyst for i år. Geir Sveen

Dyr andakt avlyst på Kvinen

Turistforeningen ville ha 4000 kroner for at soknepresten skulle få holde andakt. Dermed ble andakten avlyst. Men ikke for evig.