Skogbrann på Orstad

— Et halvt mål ble svidd av i skogbrann på Nordre Kalberg.