• Time-lensmann Arild Oftedal, til venstre, Hå-lensmann Oddvar Tengesdal og Klepp-lensmann Hans Kyllingstad kan bli den siste lensmannen i hver sin kommune. På sikt kan det bli kun ett lensmannskontor på Jæren. Cornelius Munkvik

Tre lensmenn kan bli til én

Politiet på Jæren samarbeider allerede tett, men er lokalisert på tre ulike steder. I framtiden blir det trolig kun ett, felles lensmannskontor på Jæren.