• Dobbeltspor er viktigaste samferdselsoppgåva no, meienr Hå formannskap. Dei legg vinn på å halda regjeringa sine positive signal varme. FOTO: Anders Minge

Alle prioriterte dobbeltspor

Nærbølista meinte at jærkommunane burde prøva ein gong til å laga ei felles prioriteringsliste for framtidas bane— og vegutbygging på Jæren. Det hadde ikkje dei andre tru på.