• Mikal Tengesdal (36) og Svein Kåre Hetland (53) serverer tusenvis av liter øl i Sandnes hver år. Likevel er utelivsbransjen i Sandnes liten sammenlignet med Stavanger. - Vi ønsker oss større mangfold og mer konkurranse. Folk vil gjerne gå fra dør til dør når de er på byen. For å få til et løft i Sandnes´ uteliv, trenger vi 5-10 nye serveringssteder, sier de to som driver henholdsvis Melkebaren og Megleren. JON INGEMUNDSEN , Jon Ingemundsen

Ti ganger så mye ute-øl i Stavanger

Målt i antall liter alkohol, er utelivet i Stavanger nær ti ganger så stort som i Sandnes. Pøbb-eiere i Sandnes ønsker seg flere konkurrenter.