• Annegro Svendsen har allerede bygget ut den store villahagen sin i Vardheia på Bryne tre ganger. Nå må andre vente i kanskje to år før de få lov til å gjøre noe. Geir Sveen

Villastrøk får to års byggepause

Lokal utvikling i Time la i dag ned et midlertidig forbud mot all deling og byggeaktivitet i Vardheia, Brynes eldste byggefelt.