• Etter at friluftsloven ble endret ved nyttår kan det offentlige både merke nye turstier og bygge bruer i utmark uten å spørre grunneierne. Her Jorunn Andersen og datteren Christine på vei opp Neverdalsura på vei til Preikestolen i 2009. FOTO: Anders Minge

Enveiskjøring til Preikestolen

Til sommeren kan du trolig gå helt nye stier til og fra Preikestolen. Resultat: kortere køer og bedre turopplevelse.