• På Furuholmen må de fleste eierne betale rundt 10.000 kroner i eiendomsskatt i år. Hans E. H. Jacobsen

Skattesjokk for hytteeiere

På ti år har antall hytter i Lindesnes økt med 435 til 1397. Etter den søte kløe kommer den sure svie. Nå innfører kommunen eiendomsskatt for hytter.