• Dette er småbruket på Serigstad som foreløpig er solgt tre ganger på kort tid - uten at myndighetene har godkjent noen av salgene. Geir Sveen

Dette er småbruket ingen får kjøpe

Dyrlege Flemming Meland får ikke selge dette småbruket ved Bryne fordi han en tid hadde samme adresse som den nye kjøperen. – Det angår ikke det offentlige om kjøper og selger har et privat forhold, og en slik «dyneløfting» er et inngrep i den private sfære, hevder advokaten.