• I pressemeldingen fra Nav står det at arbeidsmarkedet i Rogaland fortsatt er best i landet med en ledighet på 1,7 prosent. Jon Ingemundsen

4193 arbeidsledige i Rogaland

Ved utgangen av mai er det 4193 helt ledige i fylket, og det ble utlyst 1437 stillinger.