- Surfere ødelegger for kongen & co.

Men hovedutvalget for lokal utvikling i Klepp kommune vil ikke endre de gjeldende ferdselsreglene i Figgjoelva til fordel for fiskerne før saken er grundig utredet.