• Nytilsatt rådmann Knut Underbakke (t.h.) og økonomisjef Bjarte Madland konstaterer at lånegjelden er formidabel i Gjesdal, og at rente- og avdrag vil belaste driftsbudsjettene med 50 til 65 millioner kroner årlig til 2017. Det er penger som kunne vært brukt til pleiere, lærere, spesialpedagoger og til vedlikehold, til frivillige, til kultur med mer. Pål Christensen

Tjener på å ha lånte penger på sparekonto

Gjesdal tynges av lånegjeld på vei mot 900 millioner kroner, men 50 millioner står på sparekonto til så høy rente at kommunen tjener på å la være å nedbetale lån.