• Rådmannen i Hå må gå. Dette biletet er frå formannskapsmøtet tysdag der alle visste, men ingen skulle seia noko om den betente saka. Rådmannen er midt i biletet. Til venstre sit kommunalsjef for helse og sosial, Vigdis Monsen. Me ser også varaordførar Sveinung Lode (Sp) i samtale med gruppeleiar for Ap Trine-Jannike Munkvold Rovik , ordførar Mons Skrettingland og KrF-gruppeleiar Jonas Skrettingland. Jan Inge Haga

Opne papir i rådmannsstriden

Det er no klart at sakspapira om rådmannsavsetjinga i Hå vert opne.