Slått ned ved Valbergtårnet

41-åring ringte selv nødnummeret etter å ha blitt slått ned.