• Fysioterapeut Ingrid Tyldum gir Finn Kjetil Borgenvik massasje som hjelper lymfevæsken oppover i beinet til en lymfeknute som kan transportere den videre. Jonas Haarr Friestad

Sykdommen som er verst i vest

Lymfødem er en alvorlig kronisk lidelse det er greiest å ha på Østlandet.