Vannledningsbrudd på Forus

Mandag oppsto brudd i en hovedvannledning ved Bjødnabeen på Forus, men bruddet skal være reparert i løpet av ettermiddagen eller kvelden.