• Ansatte ved Rovik bo- og aktivitetssenter sier ledelsen har et avslappet forhold til smittevern.- Resultatet er at mange bruker ringer og klokker på jobb, sier de anonyme brevskriverne. Anders Minge

Ansatte slår alarm om uforsvarlig hygiene

Fylkeslegen i Rogaland har opprettet tilsynssak etter at ansatte ved Rovik bo— og aktivitetssenter varsler om dårlig hygiene og mangelfullt smittevern.