• Når to breie kjøretøy skal passera kvarandre på Buevegen, må begge ut av asfalten. Det kan lett bli velt av det. Jon Ingemundsen

Utbetrar Buevegen for 50 millionar

Den farlege Buevegen står no på planane for utbetringar. Hå-ordføraren er nøgd.